KCOF

Ogłoszenie już od 385

Wszystkie informacje
w jednym miejscu

Lokalny Informator Teleadresowy to spis wszystkich ważnych informacji o firmach, instytucjach, lekarzach i prawnikach.
Nie ma potrzeby szukania gazet, ulotek czy zbierania wizytówek.

Informator jest
wygodny i czytelny

Wygodny format, przejrzysty i czytelny układ.
Ogłoszenie zaprojektowane specjalne dla Ciebie.
Ważne informacje lokalne i artykuły branżowe.

Bezpłatna dystrybucja
w całym powiecie

Informator jest bezpłatnie dystrybuowany do wszystkich firm, instytucji oraz domów i miesz-kań w całym powiecie. 

Jakość dystrybucji potwierdza raport, który zawiera pieczątki z wszystkich miejsc, gdzie został on przekazany do rąk własnych. 

Raport jest zawsze do wglądu dla każdego klienta. 

Każda firma wpisana do informatora uczestniczy w akcji wspierania lokalnego rynku.

Pokaż ludziom 
z Twojego powiatu,
czym się zajmujesz!

Obecnie informatory wydawane są
w powiecie: oławskim, brzeskim,
oleśnickim, strzelińskim, namysłowskim,
trzebnickim, średzkim i wołowskim.

Informacje publikowane w informatorze,
równolegle prezentowane są w internecie,
w serwisie biznesowym www.lit.pl.
Dzięki temu oferta Państwa firmy
dostępna jest dla każdego.